Popis položky mj. jednotková cenaZpracování propočtu na základě studie, případně obdobného typu dokumentace, kde je nutné určit ve spolupráci se zadavatelem a projektantem standardy, provádět průzkum trhu, konzultace s dodavateli a stanovit objektivní cenový ukazatel na objemovou jednotku stavebního objektu Kč/hod. 500,-Zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu na základě projektu ke stavebnímu povolení, kde je nutné určit ve spolupráci se zadavatelem a projektantem standardy, provádět průzkum trhu, konzultace s dodavateli a zpracovat individuální kalkulační položky, případně ukazatele pro jednotlivé práce nebo soubory prací Kč/hod. 500,-
nebo % 18% z ceny projektových prací v této výkonové fázi, z toho 60% na zpracování výkazu výměrZpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu na základě realizační (prováděcí ) projektové dokumentace v ceníkových položkách, respektive v indiviálně kalkulovaných položkách pro jednotlivé stavební práce a technologické montáže Kč/hod. 450,-
nebo % 12% z ceny projektových prací v této výkonové fázi, z toho 60% na zpracování výkazu výměrZpracování položkového rozpočtu na základě předloženého výkazu výměr z realizační projektové dokumentace stavebních prací, resp. seznamu specifikací technologických montáží Kč/hod. 380,-
nebo % 5% z ceny projektových prací v této výkonové fáziZpracování formální části jednoduchých nabídek pro neveřejný sektor Kč/hod. 380,-Zpracování, resp. konzultace při zpracování nabídek v oblasti veřejných zakázek, resp. zpracování nebo konzultace složitých nabídek pro neveřejný sektor Kč/hod. 450,-Projektové práce, technický dozor Kč/hod 380,- až 700,-
nebo % Dle doporučených ukazatelů UNIKA, resp. ČKAITOstatní odborná pomoc a konzultační činnost Kč/hod 300,- až 380,-
 
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
   
Uvedené ceny jsou orientační. Při kalkulaci nabídkové ceny pro jednotlivé obchodní případy je postupováno vždy individuálně podle složitosti a rozsahu zakázky.