KALKULACE CENY PROJEKTOVÝCH PRACÍ - PROJEKT:
"JEDNOSTUPNOVÝ PROJEKT REKONSTRUKCE BYTU"
 
položka popis počet hodin hodinová sazba celkem
1. zaměření stávajícího stavu 2,5 350,0 Kč 875,0 Kč
2. digitalizace stávajícího stavu 6,0 500,0 Kč 3 000,0 Kč
3. návrh řešení (studie) pro projednání 8,0 500,0 Kč 4 000,0 Kč
1. - 3. celkem studie

7 875,0 Kč

4. sondy a průzkum objektu 2,5 350,0 Kč 875,0 Kč
5. úprava řešení po projednání - půdorysy 6,0 500,0 Kč 3 000,0 Kč
6. podklady pro statika - řezy, skladby konstrukcí 6,0 500,0 Kč 3 000,0 Kč

mezisoučet podklady pro statiku

6 875,0 Kč


SUBDODÁVKY


7. kanalizace, voda, plyn

2 000,0 Kč
8. ústřední topení

3 000,0 Kč
9. elektroinstalace

3 000,0 Kč
10. statika

4 000,0 Kč
11. požární zpráva

1 500,0 Kč
7. - 11. mezisoučet subdodávky

13 500,0 Kč

12. Koordinace profesí 4,0 500,0 Kč 2 000,0 Kč
13. Finální verze projektu, zanesení podladů od statika, technická zpráva, detaily 16,0 500,0 Kč 8 000,0 Kč
14. Kompletace projektu 2,0 350,0 Kč 700,0 Kč
15. Rozpočet 24,0 350,0 Kč 8 400,0 Kč
16. Kopírovací práce 6 vyhotovení 1,0 3 200,0 Kč 3 200,0 Kč
12. - 16. mezisoučet finální produkt

22 300,0 Kč


CELKEM NABÍDKOVÁ CENA

50 550,0 Kč
Nabídková cena obsahuje veškeré dopravní a ostatní související režijní náklady.
Nabídková cena neobsahuje technický a autorský dozor v průběhu stavby.