Jako stavební inženýr s autorizací a více než dvaceti lety praxe ve sféře projektové, investorské,
dodavatelské a s dlouholetou praxí ve zpracování nabídek v oblasti veřejných zakázek, Vám nabízím své
služby v oblasti inženýrské činnosti ve stavebnictví: 


- v případe individuální bytové zástavby zpracování projektové dokumentace, v případě složitějších
stavebních objektů výběr projekčního ateliéru a koordinace projektových prací, činnost hlavního inženýra
projektu – koordinátora projektových prací,


- zpracování výkazu výměr ve stádiu projektu ke stavebnímu povolení, resp. realizační projektové
dokumentace,


- v případě rekonstrukcí obytné nebo komerční zástavby, zaměření stávajícího stavu
a zpracování projektové dokumentace
,

- bytovým družstvům, případně jiným vlastníkům nebo správcům starší bytové zástavby
nabízím zkušenosti s regenerací střech a fasád, zateplením objektů a plánováním
oprav nebo investic,

- zpracování rozpočtu, resp. propočtů staveb v kterémkoliv stádiu rozpracovanosti projektové
dokumentace,


- zajištení stavebního povolení, zatím v Praze a okolí,

- bezplatnou pomoc při optimalizaci způsobu financování stavby a zajištění úvěru nebo hypotéky,

- technický dozor a autorský dozor staveb, resp. koordinaci stavebně - montážních prací,

- zpracování nabídek pro výběrová řízení ve sféře veřejných i neveřejných zakázek včetně činností
uvedených výše,


- organizaci výběrových ř ízení na generální dodávku staveb nebo na subdodavatelský systém,
včetně vyhodnocení,


- veškerou poradenskou, konzultační a odborně technickou pomoc v kterémkoliv stadiu přípravy
nebo realizace stavby.


Nabídka se týká všech fyzických i právnických subjektů, tedy soukromých investorů –
stavebníků, projektantů, organizátorů výběrových řízení, zadavatelů veřejných zakázek a stavebních firem.
Převažující a preferovaný obor činnosti, vzhledem k mé dosavadní praxi, jsou pozemní stavby.


Mohu zaručit kvalitní zpracování všech dokumentů a dodržování termínu; a ceny přiměřené náročnosti,
časovému horizontu a rozsahu zakázky.


Ve všech obchodních případech zaručuji nestrannost a diskrétnost.

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
Ing.Petr Kubín
STAVEBNÍ SERVIS