SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ
Poř
Kód
číslo
Popis položky
Měr
Množ.
Ceny v Kč
 
Hmotnost
DPH
č.
ceny
položky
 
jdn
položky
Jedn
Montáž
 
celkem
[%]
1 Zemní práce
1. 001 131201101 Hloubení jam nezapažené hor.3 m3 132,00 234,58 30 964,56
0,00000 19
2. 001 132201101 Hloubení rýh 60cm hor.3 do 100m3 - DRENÁŽ V HALE m3 20,16 564,24 11 375,08
0,00000 19
3. 001 132201201 Hloubení rýh 200cm hor.3 do 100m3 - ODKOP PRO NOPOVOU IZOLACI A DRENÁŽ m3 40,32 344,65 13 896,29
0,00000 19
4. 001 139711101 Výkop základů patek v uzavřeném prostoru m3 38,72 1 686,09 65 285,40
0,00000 19
5. 001 162201201 Ruční přemístění výkopku do 10m m3 48,40 142,71 6 907,16
0,00000 19
6. 001 162201209 Přípl.zkd.10m m3 145,20 130,05 18 883,26
0,00000 19
7. 001 162301101 Vodorovné přem.výkopku do 1000m 1-4 m3 289,00 61,11 17 660,79
0,00000 19
8. 001 162301102 Dovoz zeminy pro zásypy DEPONIE DO 1km m3 495,00 61,11 30 249,45
0,00000 19
9. 001 162701109 Příplatek zkd.1000m tř.1-4 - SKLÁDKA DO 10ti km m3 2601,00 14,01 36 440,01
0,00000 19
10. 001 167101101 Nakládání výkopku do 100m3 hor.1-4 m3 784,00 135,19 105 988,96
0,00000 19
11. 001 174101101 Zásyp zhutnění jam m3 495,00 77,75 38 486,25
0,00000 19
12. 001 175101201 Obsyp objektu bez prohoz.sypaniny m3 18,24 423,38 7 722,45
0,00000 19

1 Zemní práce CELKEM Kč:

383859,66
383859,66
 
0,00000
 
   
 
[Hl. strana]